hayatımızı nasıl etkiler?

Günümüzde obezite, beraberinde getirdiği ek hastalıklar ve toplumsal sorunlar nedeniyle süreğen(kronik), ilerleyici, mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Tip 2 Diyabetin temelini oluşturan insülin direnci ve hiperinsülinizm obez kişilerde görülen karakteristik bulgulardandır. Tip 2 diyabetiklerin %80’ninin şişman olması, obezitenin diyabet için en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu göstermektedir. Obezite, Tip 2 diyabet riskini 7-8 kat kadar artırabilmektedir. Vücut ağırlığının her %20 fazlalığında diyabet olma olasılığı 2 kat artmaktadır.

Vücut kitle indeksi 35 kg/m2 üzerinde olanlarda diyabet ve koroner arter hastalıkları başta olmak üzere obeziteye bağlı mortalite 8 kat yüksektir. Bel çevresinin daha belirgin artması ile giden santral obezitede diyabet riski daha belirgin artmıştır. Metabolik sendrom olarak tanımlanan obezlerdeki insülin rezistansı, hiperinsülinemi, bozulmuş glukoz toleransı ve DM, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp damar hastalıklarının birlikte görülmesi dikkat çekicidir.

Obezitenin önlemesi hedeflenerek yapılan geniş ölçekli çalışmalarda (Xendos…), obezitedeki azalmanın diyabet gelişme riskini belirgin azalttığı gösterilmiştir. Bu kadar iç içe geçmiş obezite ve Tip 2 diyabetten korunmada ve hastalık gelişmiş ise de tedavi yaklaşımında ortak hedefler saptanması gerekmektedir.

HASTALIKLARIN GÖRÜLME SIKLIĞININ ŞİŞMANLIĞA BAĞLANAN YÜZDESİ

HASTALIK ŞİŞMANLIĞA BAĞLANAN YÜZDE

TİP 2 DİYABET % 61 RAHİM KANSERİ % 34 SAFRA KESESİ HAST. % 30 EKLEM HAST ( OSTEOARTRİT) % 24 HİPERTANSİYON ( YÜKSEK TANSİYON ) % 17 KALP HASTALIĞI % 17 MEME KANSERİ % 11 KOLON KANSERİ % 11

Online Sağlık Danışma Hattı

Obezite ile ilgili soru ve sorunlarınızı Dr. Levent Eminoğlu ile paylaşabilir ve kendisinden yol gösterici yanıtlar alabilirsiniz. Obezite konusunda merak ettiğiniz konularda bilgilenmek için yandaki formu doldurmanız yeterlidir. En kısa sürede size ulaşılacaktır.

Size en iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için lütfen formu doğru ve eksiksiz olarak doldurunuz. Kişisel bilgilerinizin gizliliği titizlikle korunacaktır.